EPC


Energie Prestatie Certificaat

Een nieuw instrument om de energiezuinigheid van  koop- en huurwoningen te stimuleren. Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Dan heeft u vanaf 1 november 2008 een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) nodig bij verkoop en vanaf 1 januari 2009 ook bij het verhuren van alle woningen, appartementen, studio’s, vakantiewoningen, sociale woningen, …. Op die manier worden potentiële kopers en huurders geïnformeerd over de   energiezuinigheid van de woning.

Het EPC moet opgesteld worden door een energiedeskundige type A, die door de Vlaamse overheid werd erkend. Geert Braeckman volgde een erkende opleiding en slaagde voor het examen.

Meer informatie: www.energiesparen.be

Hoe gaat u te werk?

De energiedeskundige type A komt eerst ter plaatse de woning inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie… Bij de opmaak van het EPC wordt alleen rekening gehouden met de gegevens van de woning en niet met het gebruikersgedrag van de inwoners. Daarna stopt de energiedeskundige alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken. Hij ondertekent het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning.

De overheid legt geen vaste prijs op voor het opstellen van een EPC. De prijs hangt ook af van de soort woning en de documenten over de woning die u aan de expert kan tonen (plannen, facturen, …). De opmaak van het EPC neemt gemiddeld ongeveer een halve dag in beslag.

Op  het EnergiePrestatieCertificaat staat onder meer de energiescore (kengetal) die de woning behaalt, wie het rapport heeft opgesteld, tips om de woning nog energiezuiniger te maken enzovoort. De energiescore wordt aangeduid op een kleurenbalk van groen naar rood.

Het  EPC is niet te verwarren met een vrijwillige energieaudit. Deze wordt uitgevoerd door een ander type van deskundige (type B) en met een andere  software.

De verkoper/verhuurder moet het EPC voorleggen aan de kandidaat-kopers of –huurders. Bij verkoop van een woning wordt het originele EPC overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Vanaf begin 2009 zal in de notariële akte daarover ook een speciale clausule worden opgenomen. Bij verhuur krijgt de huurder alleen een kopie van het EPC, niet het originele rapport.

Zowel de eigenaar van de woning als de huurder of koper hebben er baat bij om een EPC te laten opstellen. Met de hoge energieprijzen raken woningen met een gunstig EPC wellicht vlotter en voor een betere prijs verkocht of verhuurd. De kandidaat-bewoner krijgt een idee van de  energiezuinigheid van zijn de woning waarin hij geïnteresseerd is.

Het  EnergiePrestatieCertificaat is tien jaar geldig, ook als het gebouw opnieuw verkocht of verhuurd wordt.

Welke documenten kan ik klaarleggen wanneer de energiedeskundige het EPC komt opmaken?

Hoe meer documenten u kan klaarleggen, hoe gemakkelijker de energiedeskundige het EPC kan opmaken. Deze documenten zijn niet verplicht. De energiedeskundige kan ook een inspectie uitvoeren zonder deze documenten, maar het maakt het werk van de energiedeskundige gemakkelijker. De energiescore zal bovendien correcter zijn wanneer de energiedeskundige de exacte waarden van deze documenten kan overnemen.

  • de EPB-aangifte (als u er een hebt)

  • een vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat

  • standaardlastenboek sociale huisvestingsmaatschappij (indien van toepassing)

  • subsidieaanvragen Vlaamse overheid

  • originele facturen van een geregistreerd aannemer

  • originele facturen van bouwmaterialen en van verwarmingsinstallaties

  • technische documentatie van de verwarmingsinstallaties

  • ‘as built’-plan dat aangeeft hoe uw huis effectief gebouwd is. Dit kan afwijken van het ontwerpplan dat de architect oorspronkelijk ontworpen had.

  • vaststellingen uit werfverslagen

  • foto’s die genomen werden tijdens het bouwproces