Veelgestelde vragen

Hier kan u de antwoorden vinden op enkele veelgestelde vragen in verband met centrale verwarming en sanitair.

 

Ben ik verplicht mijn CV-ketel te onderhouden?

Ja. Een cv-ketel die gestookt wordt op stookolie, steenkool, hout of pellets moet jaarlijks onderhouden worden. Indien u verwarmt met aardgas, is een tweejaarlijks onderhoud verplicht. Voor ketels op stookolie en aardgas geldt deze verplichting vanaf het vermogen van 20kW, zie hiervoor het kenplaatje op uw toestel. Laat bij dit nazicht ook steeds uw schoorsteen nakijken. Een regelmatige controle van uw cv-ketel is een wettelijke verplichting waar u zelf alle baat bij hebt!

Wat moet er gekeurd worden van de CV-installatie?

De rookgasafvoer, de toevoer van verse zuurstof, de gasleiding op dichtheid, de gebruikte materialen en minimum 1 toestel die op het gasnet is aangesloten.

Mag ik een vloerverwarmingssysteem combineren met een parketvloer?

Parket en vloerverwarming zijn wel degelijk te combineren maar werk dan zeker met massief hout, met planken van maximaal 16 cm breed (hoe breder de plank, hoe groter de trekkracht van het hout). Vergeet ook niet om de geschikte onderlaag aan te brengen en er voor te zorgen dat de vochtigheidsgraad in de ruimte zich tussen 50% en 80% bevindt. Vraag meer informatie hieromtrent bij uw parketleverancier.

Is vloerverwarming ongezond en krijg ik er spataders van?

Het is heel belangrijk dat de vloertemperatuur de 28°C niet overschrijdt. Bij een te hoge vloertemperatuur kunnen inderdaad fysische klachten optreden (dikke voeten, spataders, ...). Vergeet ook de impact op huisdieren niet. Als met de max. vloertemperatuur van 28°C rekening wordt gehouden, en er gebeurde een correcte warmteberekening, is er wat dat betreft geen probleem.

Moet mijn sanitaire installatie gekeurd worden?

Ja, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. De installatie moet voorzien worden van de nodige terugslagkleppen, en er mag geen vaste verbinding zijn tussen het stadswater en het regenwater.

Mag ik zelf mijn gasleiding plaatsen?

Ja. Als u uw aardgasleiding zelf plaatst, dan moet deze wel gekeurd worden door een onafhankelijk keuringsbureau (OCB, BTV, AIB, ...) Indien de gasleiding gelegd wordt door een erkend gehabiliteerd aardgasinstallateur, dan mag deze installateur zelf het keuringsverslag schrijven over de installatie.

Moet ik nieuwe radiatoren plaatsen als ik mijn oude CV-ketel vervang door een condensatieketel?

Een condensatieketel gaat inderdaad door zijn modulerende werking en/of sturing via buitenvoeler altijd proberen werken met een zo laag mogelijke temperatuur. Bij oudere paneelradiatoren en gietijzeren radiatoren zal die lagere temperatuur geen problemen geven. Trouwens, een condensatiegaswandketel kan - indien nodig - ook op hogere temperaturen werken. Omdat het oppervlak van de warmtewisselaar groter is dan bij een conventionele CV-ketel en omdat altijd warmte en energie wordt geput uit de recuperator-condensor, blijft het rendement altijd hoger!! Samengevat: zelfs als men een hoog temperatuurregime aanhoudt is een condensatieketel de meest ideale oplossing en uw oudere verwarmingselementen hoef je nog niet meteen te veranderen.

Waar mogen mijn rookgassen afgevoerd worden?

Dit wordt bepaald door de verdunningsfactor voor rookgassen. Deze wordt bepaald ten opzichte van alle ramen, deuren en buren. In de praktijk moeten we bijna altijd onze rookgassen door het dak naar buiten laten gaan.

Moet ik een antigel-product in de stookolietank doen om stolling tegen te gaan?

Neen! De mazoutleveranciers doen standaard een anti-stollingsmiddel in hun stookolie ("wintermazout").  Dit middel zorgt ervoor dat de stookolie niet paraffineert. Het blijft echter aangewezen om de stookolieleidingen die naar de brander lopen, goed te isoleren.

Waar plaats ik de kamerthermostaat?

De kamerthermostaat wordt in een referentiekamer (meestal de leefruimte) aangebracht. Plaats hem liever niet in een omgeving die aan een warmtebron is blootgesteld of op een buitenmuur (niet boven een radiator, niet in de zon, niet bij de open haard, op een tochtvrije plaats). Het energieverbruik is het laagst als de thermostaat rechtstreeks de brander bestuurt, wat enkel mogelijk is met hoogrendementsketels of condensatieketels. Geef de voorkeur aan een digitale thermostaat met (minstens) twee programma's: één voor overdag en één voor 's nachts.

Mag ik thermostatische kranen op de radiatoren plaatsen in de ruimte waar de thermostaat hangt?

Dat mag uiteraard. Al moet je er wel steeds op letten dat de thermostatische kranen uw kamerthermostaat nooit tegenspreken. Als de kranen dicht staan en uw thermostaat vraagt aan uw CV-ketel 23°C, dan zal die comfort-temperatuur nooit bereikt worden in de living. Ook is er het risico dat uw installatie een overdruk zal krijgen: om die reden plaatsen we een drukverschilventiel (meestal op de kollektoren). Dit drukverschilventiel herstelt het evenwicht tussen vertrek en retourleiding als er een verschil in druk optreedt door een gebrek aan debiet in de radiatoren.

Mijn radiatoren warmen op aan de bovenkant, maar blijven koel aan de onderkant?

Dit is een typisch probleem van een te laag debiet in de radiator.  Dit kan te wijten zijn aan een verstopping of een blokkage. Waarschijnlijk zit het pinnetje van het thermostatiseerbaar kraanhuis vast. Draai de thermostaatkop er af, en duw het pinnetje een aantal keren in en uit. Controleer ook of de afsluitkraantjes onder de radiator volledig open staan.

Mag ik thermostatische mengkranen plaatsen op bad en douche als ik een gaswandketel heb?

Uiteraard. Vroeger hadden de meeste gaswandketels een ingebouwde "doorstromer" met een drempeldebiet van 3 à 4 liter. Bij afname van een zeer klein debiet (onder de 4 liter per minuut) valt een "doorstromer" uit en maakt hij geen warm water meer. Bij de moderne gaswandketels zijn het platenwisselaars die de warm waterproductie verzorgen. Het warm water wordt modulerend (ifv. debietmeter, ntc-voeler en ptc-voeler) opgewarmd, zonder drempeldebiet: de exacte hoeveelheid water, op de juiste temperatuur, met het juiste debiet.

Mag de centrale verwarmingsinstallatie gevuld zijn met regenwater?

Regenwater is agressiever dan leidingwater. Vele fabrikanten beschrijven in hun garantiebepalingen de maximale Ph-waarde die mag gemeten worden in de verwarmingsinstallatie. Er zal geen fabrieksgarantie worden toegekend als de maximale zuurtegraad in uw installatie werd overschreden.

In mijn waterleiding hoor ik soms een geklop. Wat is de oorzaak daarvan?

Waterterugslag. Dit is het gevolg van een hydraulische schokgolf, wanneer een vloeistof in een leiding plots gestopt wordt. Dit bijvoorbeeld door een snelsluitende kraan (ééngreepsmengkraan), een elektrische klep in vaatwas of wasmachine, ... heel bruusk te sluiten. De kracht die door de waterterugslag ontstaat is een ware explosie en kan de momentele druk tot 4x verhogen. Oplossing: drukregelaar aan de teller, sanitair expansievat, anti-shock klep, ...

 

Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.