Zonne-Energie


Fotovoltaïsche panelen

Produceer zelf elektriciteit op basis van zonnestralen met fotovoltaïsche panelen. De panelen zijn opgebouwd uit zonnecellen die het zonlicht omzetten in elektriciteit.

Om een goede opbrengst te hebben van de zonnepanelen, is het belangrijk ze goed op te stellen. Plaats ze op een schaduwvrije zone en zo veel mogelijk aan de zuidkant van je woning. Ook de hellingshoek is belangrijk. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, wordt ook bij bewolkt weer zonlicht omgezet in elektriciteit.

Het vermogen van een pv-paneel is gegarandeerd voor 25 jaar met een tolerantie van 15% minder rendement na 25 jaar gebruik. Een pv-paneel van 1 m² brengt per jaar gemiddeld 100 kWh op en een gemiddeld gezin verbruikt jaarlijks 3.500 tot 4.000 kWh.

Zonneboiler

Een zonneboiler zorgt voor warm water door gebruik te maken van het (gratis) zonlicht. Een zonneboiler is op jaarbasis goed voor de helft van je sanitair warmwaterverbruik.

Op het dak van de woning wordt een zonnecollector geplaatst. Dit is een vlakke, zwarte plaat waaronder zich een buizenstelsel met een speciale vloeistof bevindt. Deze vloeistof wordt opgewarmd door het zonlicht dat op de plaat valt. De vloeistof geeft op zijn beurt de warmte af aan het koude leidingwater in de boiler. De boiler of het voorraadvat is goed geïsoleerd en houdt de warmte van het opgewarmde water vast.

 

Zonne-energie is dus een voordelige en milieuvriendelijke manier om een deel van uw energie op te wekken!

Waarom?

 


  • Gratis productie van elektrische stroom en dus een besparing op jouw energiefactuur.

  • Verbruik je meer elektriciteit dan de pv-panelen leveren, wordt de stroom van het gewone net gehaald.

  • Verbruik je minder stroom dan de panelen opleveren, krijg je hiervoor, afhankelijk van de regio, een vergoeding of draait je stroomteller terug.

  • Bijdrage tot vermindering van het broeikaseffect.

  • Pv-panelen vergen in vergelijking met de andere energiezuinige investeringen nog een grotere investering, maar dit wordt enigszins gecompenseerd door de premies van de federale, gewestelijke en andere overheden.

  • Milieuvriendelijk.

  • Terugverdientijd bedraagt ongeveer 10 jaar.


  • Met een zonneboiler verwarm je het sanitair water milieuvriendelijk op en dien je maar voor de helft van het jaar een beroep te doen op een klassieke verwarmingsinstallatie voor het opwarmen van sanitair warm water. Doorgaans heb je van maart tot aan de winter gratis warm water voor bad en douche.

  • Geld besparen op je energiefactuur. (De energiebesparing van een zonneboiler wordt trouwens meegerekend in de energieprestatie van de woning, zodat je de normen iets makkelijker haalt.)

  • Terugverdientijd bedraagt ongeveer 10 jaar.

 

Meer informatie: www.gpceurope.com